XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 352142.
KRS 0000821161, REGON 366001303, NIP 5170378349
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-12-31 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6125/20/176]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów AGD

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.54.Z (Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
3 613

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.54.Z (Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
3 613

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.03.2020 R., REP. A NR 2848/2020, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 7 POPRZEZ DODANIE UST. 3, PAR. 8 POPRZEZ DODANIE UST. 3 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTAR EUROPA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON180815047
4.Numer KRS0000410566 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE