Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 31961.
KRS 0000322316, REGON 015573000, NIP 1132452952
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-02 r., sygnatura akt: XVIII GRp 7/19
[BMSiG-31782/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Unified Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 322316), sygnatura akt XVIII GRp 7/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 r. stwierdzona została prawomocność postanowienia z 14 maja 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 21 lutego 2020 r. przez zgromadzenie wierzycieli Unified Factory Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 322316). Tym samym, zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, z dniem uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie restrukturyzacyjne Unified Factory Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zostało zakończone.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym - Sławomir Witkowski, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 6, objął funkcję nadzorcy wykonania układu.