Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 38175.
SĄD REJONOWY W MŁAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 197/19
[BMSiG-38187/2020]

W Sądzie Rejonowym w Mławie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 197/19, toczy się z wniosku Powiatu Żuromińskiego - Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Kolimaga, zmarłej w dniu 10 stycznia 2017 r. w Bądzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Bądzynie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!