Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 38183.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GR 11/20, XII GRp 5/20
[BMSiG-38062/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 roku (sygn. akt XII GR 11/20), otwarto postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wobec dłużnika Piotra Kuśki (Kuśka), zam. przy (informacja ukryta) w Wodzisławiu Śląskim, posiadającego PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Anety Brachaczek (lic. 695).

Niniejszym postanowieniem przyznano nadzorcy sądowemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania o zawarcie układu w kwocie 5148,07 zł.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na ww. postanowienie, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GRp 5/20.