V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 46967.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Nc 2667/18/8
[BMSiG-47068/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, I Wydział Cywilny, informuje, że w sprawie I Nc 2667/18/8, z powództwa Żabka Polska S.A. w Poznaniu przeciwko Marynie Gardeckiej (Bielorugovej) o zapłatę, ustanowiono kuratora r.pr. Macieja Rozmarynowskiego (adres kuratora do doręczeń: (informacja ukryta) Maja 26, 26-900 Kozienice). Wzywa się wyżej wymienioną o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych