V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 46972.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 799/19
[BMSiG-47243/2020]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 799/19 toczy się sprawa z wniosku Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Miasta Kielce - Prezydenta Miasta Kielce - wniosek o umorzenie weksla in blanco o treści:"Miejscowość, dnia ............................ na...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych