XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 630677.
KRS 0000476348, REGON 146864078, NIP 5252564213
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-10 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34829/20/366]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ghelamco GP 4 sp. z o.o. Sbp S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.08.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki30.06.2020 R., REP. A NR 4651/2020, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §9 (DODANO UST. 5), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych