XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 971795.
KRS 0000307701, REGON 120714590, NIP 6750001538
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-06-09 r.
[RDF/259663/20/617]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Centralny Ośrodek Chłodnictwa "Coch" w Krakowie sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.10.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019