Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 47597.
KRS 0000765913, REGON 382267856, NIP 6762560172
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-01-09 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1176/20/827]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu08.01.2020, ZMIANA §30 STATUTU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKYU ZARZĄDU FUNDACJI WIELOOSOBOWEGO, OSWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10 000,00 ZŁ.-OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU FUNDACJI WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoDONICZ
2.ImionaPAULINA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA FUNDACJI

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.