I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 64545.
KRS 0000482950, REGON 022282620, NIP 8971793421
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-24 r.
[BMSiG-65632/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Columbia Tech sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki Columbia Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa Dietla 52/8, 31-039 Kraków, nr KRS 0000482950, zawiadamia, że w dniu 29 września 2020 r. podjęta została uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności na adres: Columbia Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji, ul. Józefa Dietla 52/8, 31-039 Kraków.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.