V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 64905.
SĄD REJONOWY W GOSTYNINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 183/20
[BMSiG-65583/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Gostyninie pod sygn. akt I Ns 183/20, toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Pastuszko o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipa, gmina Gostynin, o powierzchni 0,09 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 17/1, dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta numer...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach