IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 64919.
KRS 0000148000, REGON 190008942, NIP 5840253562
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-21 r., sygnatura akt: VI GRu 6/18/KK
[BMSiG-65660/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz w postępowaniu układowym dłużnika Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, nr KRS 0000148000, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRu 6/18/KK, na mocy art. 119 ust. 3 w związku z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!