XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1091967.
KRS 0000478869, REGON 146907356, NIP 7010399651
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-10-01 r.
[RDF/269754/20/978]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Matrix Marketing sp. z o.o. sp.k. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2020 DO 22.10.2020