XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1092023.
KRS 0000241407, REGON 300119140, NIP 7831607062
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-15 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25922/20/724]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: SQ sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaSQ SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaSQ SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o postępowaniu upadłościowym

WPISAĆ

1

1.Informacje o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr SYGN. AKT XI GU 905/20, OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI data 08.10.2020

Podrubryka 1. Dane syndyka

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKALIŃSKA
2.ImionaMAŁGORZATA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)