XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 1092055.
KRS 0000736589, REGON 380519118, NIP 6572938118
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-06-15 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/10206/20/617]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Arts Alliance sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"HYPERION ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaARTS ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 25-663 poczta KIELCE kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 2 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki21.09.2020 R., REP. A 10482/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO 34; NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI W SPRAWIE UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"HYPERION ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON368254735

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firma"HYPERION ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaARTS ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

WPISAĆ

1.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"HYPERION ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON368254735

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firma"HYPERION ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaARTS ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ