I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7689.
KRS 0000357659, REGON 221028591, NIP 5891982667
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-06-01 r.
[BMSiG-7230/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Arturo" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

ARTURO Sp. z o.o., KRS 0000357659, ogłasza, że 3.02.2020 r. podjęto uchwałę o podziale przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dot. sprzedaży i transportu betonu na nową spółkę ARTURO BETONY Sp. z o.o. (art. 529 § 1 pkt 4...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!