I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7696.
KRS 0000636056, REGON 365370346, NIP 5252675415
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-09-07 r.
[BMSiG-7367/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: B5P sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki pod firmą B5P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka) zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 5 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty 12.600.000,00 zł, przez umorzenie 32.000 udziałów o wartości...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!