I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7705.
KRS 0000562895, REGON 361757491, NIP 7123297225
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-12 r.
[BMSiG-7356/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kujawska Rooms sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Kujawska Rooms Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. 3 maja 18/2, 20-078 Lublin (KRS 0000562895), ogłasza, że w dniu 13 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), z kwoty 1.100.000,00 zł (słownie:...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!