I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7706.
KRS 0000351107, REGON 142294840, NIP 9512305753
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-03-11 r.
[BMSiG-7165/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Lease Broker sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki Lease Broker Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, KRS 0000351107, ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 r. Spółka została postawiona w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. LikwidatorJanina...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!