I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 7714.
KRS 0000744643, REGON 381012924, NIP 5272861210
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-17 r.
[BMSiG-7317/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Aludesign SA sprawozdanie finansowe

Działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą: ALUDESIGN S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000744643 ("Spółka"), niniejszym zwołuje na dzień 10 marca 2020 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w jej siedzibie, tj. przy (informacja ukryta) (3p.) w Warszawie, z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!