III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 7780.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 61/18
[BMSiG-7229/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w sprawie dłużniczki Anny Adamowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 61/18, postanowieniem z dnia 19.12.2019 r. ogłosił listę wierzytelności poprzez obwieszczenie o przekazaniu Sędziemu komisarzowi tej listy w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydziale V Gospodarczym, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.