III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 7893.
KRS 0000412640, REGON 180820309, NIP 8133671772
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-27 r., sygnatura akt: V GU 718/19
[BMSiG-7442/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W dniu 10.01.2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V GU 718/19 - z wniosku dłużnika GROSBUD sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o ogłoszenie upadłości - postanowił na podstawie art. 36 pr. up. w zw. z art. 38 ust. 1 pr. up. zabezpieczyć majątek dłużnika GROSBUD sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, NIP 8133671772 , KRS 0000412640, REGON 180820309 , poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Sitko, numer licencji 816.