III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 7905.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKI, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 26/16
[BMSiG-7138/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 26/16 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowił na mocy art. 170 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe zmienić syndyka masy upadłości dłużnika Pawła Bączkowskiego w ten sposób, że w miejsce syndyka Łukasza Wilmińskiego wyznaczyć syndyka w osobie Jakuba...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!