III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 7928.
KRS 0000022818, REGON 631041080, NIP 7871728837
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-29 r., sygnatura akt: XI GU 273/19
[BMSiG-7359/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 273/19 oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Starz Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Elektrotechnik - Elektronic z siedzibą w Mutowie (KRS 0000022818), z uwagi na to, że majątek dłużnika jest niewystarczający na pokrycie kosztów postępowania (art. 13 ust. 1 p.u.).