IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 7942.
KRS 0000323029, REGON 320622202, NIP 9552253181
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-10 r., sygnatura akt: XIII Ns-Rej. KRS 18212/19/928
[BMSiG-7267/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza szrotów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 38.31.Z (Demontaż wyrobów zużytych).

Liczba rekordów:
738

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 142

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego: "ANMAR" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323029. Ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Łubinowa 17, 70-785 Szczecin.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu wyżej wymienionego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy wyda orzeczenie o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a w dalszej kolejności zarządzi jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.