V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 8007.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 645/17
[BMSiG-7148/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 645/17 toczy się z wniosku Anny Marii Grochowalskiej-Maszkowskiej z udziałem Huberta Pawła Maszkowskiego, Urszuli Anny Maszkowskiej sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Warszawie przy (informacja ukryta), stanowiącej działkę ewidencyjną o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!