Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 8009.
KRS 0000587611, REGON 363054807, NIP 9721259158
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-23 r., sygnatura akt: XI GRz 2/18
[BMSiG-7228/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Nadzorca wykonania układu sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika Energia i Gaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000587611) w sprawie o sygn. akt XI GRz 2/18 zawiadamia, że na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, przedłożył do Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sprawozdania z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 31.12.2019 roku.