XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 65642.
KRS 0000826368, REGON 385502246, NIP 9252130907
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-02-07 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1174/20/25]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - lubuskie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubuskim.

Liczba rekordów:
134 932

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
420 483

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaKSIĘGUJEMY OD POKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina KOŻUCHÓW miejscowość KOŻUCHÓW
2.Adresmiejscowość KOŻUCHÓW ulica UL. SZPROTAWSKA nr domu 1 kod pocztowy 67-120 poczta KOŻUCHÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.01.2020R. NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH, REPERTORIUM A NR 507/2020.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUNIEJEWSKA
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI,W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH,OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM/AMI LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ,UPRAWNIENI SĄ:W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ JEDNORAZOWĄ 50.000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUNIEJEWSKA
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH