XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 65803.
KRS 0000133424, REGON 150866016, NIP 5730008376
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-02 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/11/20/724]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Częstochowa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Częstochowa (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
28 554

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 317

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA MOCĄ UCHWAŁ Z DNIA 27.12.2019 R. POLEGAJĄCA NA ZMIANIE TREŚCI § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE USTĘPU 3 I ZMIANIE TREŚCI § 8 UMOWY SPÓŁKI, Z DNIA 30.12.2019 R. POLEGAJĄCA NA ZMIANIE TREŚCI § 8 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANECZEK
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANECZEK
2.ImionaWŁODZIMIERZ ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE