XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 65926.
KRS 0000736879, REGON 380545699, NIP 8992846602
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-06-18 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4812/20/217]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Clean Hero Services sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20.12.2019 R., NOTARIUSZ ANNA TEKIELI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BAŁUCKIEGO 4 LOK. 2, REP. A NR 2081/2019, ZMIENIONO: §8 UST. 2 PKT 2, §9 UST. 1 PKT 2.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKUCHA
2.ImionaRAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej200ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej450 ZŁ