XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 65964.
KRS 0000664239, REGON 366589704, NIP 5252699611
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-17 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3946/20/814]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kancelaria Tax-Lex sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoPINKIEWICZ
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA