XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 65967.
KRS 0000497690, REGON 302655865, NIP 7811893254
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-02-18 r.
[RDF/188165/20/6]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Keller Poligrafia Dla Przemysłu sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016