XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 65996.
KRS 0000230785, REGON 093128963, NIP 5591861178
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-03-25 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/888/20/586]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Partners sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZMIANA Z DNIA 28 STYCZNIA 2020 R. W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KATARZYNĘ REWERS - WYKA, PRZED NOTARIUSZEM EMERYTOWANYM JERZYM PRZYBYŁ REPERTORIUM A NUMER 783/2020, ZMIENIONO § 5