XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 66018.
KRS 0000557717, REGON 361592038, NIP 8961543214
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-05-25 r.
[RDF/188223/20/833]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Telecoms Resources sp. z o.o. sp.k. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017