XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 66047.
KRS 0000484387, REGON 146954054, NIP 5272704195
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-06 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4999/20/693]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: IR Agronom SA 13 S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejSPOLKI_CELOWE@ RBINTERNATIONAL.COM.PL
4.Adres strony internetowejWWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/ KRS/0000484387