XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 66068.
KRS 0000432218, REGON 146282940, NIP 7010353152
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-06 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4789/20/170]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Poland Workforce sp. z o.o. S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu