XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66395.
KRS 0000262648, REGON 260109698, NIP 6551907621
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-08-25 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/12158/19/91]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Eko - Biomasa" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20.11.2019 R., REP. A 7359/2019, NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA UMOWY - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDUDEK
2.ImionaMARIUSZ MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 630 000,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAWOR
2.ImionaŁUKASZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420 000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDUDEK
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAWOR
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDUDEK
2.ImionaMARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)