XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66706.
KRS 0000654740, REGON 366148934, NIP 9492212757
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-23 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/787/20/84]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Klimek-Tfp sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoKLIMEK
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA