XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66986.
KRS 0000655148, REGON 366159040, NIP 7571483745
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-27 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15674/19/847]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Optima Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 6 lutego 2020 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!