XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 67068.
KRS 0000571572, REGON 362262018, NIP 7182142381
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-08-18 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1070/20/320]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Pnol sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁAZARSKI
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAORSKI
2.ImionaWOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJUST
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000 (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego135000,00 ZŁ