XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 67145.
KRS 0000218426, REGON 290525120, NIP 6630001926
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-30 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/1312/20/499]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pekol - sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.12.2019 R., REP. A 6925/2019, NOTARIUSZ PIOTR WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STANISŁAWA STASZICA 15 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 26, § 28.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZANIOWYM W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.