XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 67477.
KRS 0000271543, REGON 140806789, NIP 1070006155
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-01-09 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1336/20/745]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Axa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu