I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16393.
KRS 0000387907, REGON 241960740, NIP 5472135141
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-05-31 r.
[BMSiG-16031/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Asekuro. PL SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki ASEKURO.PL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, pod numerem KRS 0000387907, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1200, w Chorzowie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!