III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 16456.
KRS 0000400211, REGON 145493711, NIP 5272664886
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-10-27 r., sygnatura akt: IX GU 86/20
[BMSiG-15997/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Tymczasowy Nadzorca Sądowy Grupa Producentów Friends Fruits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kazimierzynie, adres: Kazimierzyn 10, 08-500 Ryki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000400211, posiadającej nr NIP 5272664886 , nr REGON 145493711 , o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, w wykonaniu zobowiązania Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że: Postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika Grupy Producentów Friends Fruits Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kazimierzynie, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Roberta Kosmala, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1142.