XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 138720.
KRS 0000149081, REGON 431245995, NIP 7132559015
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2003-02-13 r.
[RDF/192281/20/825]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Szlif" Hurtownia Artykułów Ściernych i Przemysłowych sp.j. L.G. Mruk, M. Miturska sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019