XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 138779.
KRS 0000368504, REGON 320920922, NIP 8581837866
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2010-10-27 r.
[RDF/192326/20/692]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: M & P Invest sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019