XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 139553.
KRS 0000040030, REGON 192571044, NIP 5832750731
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-31 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3819/20/953]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gdańsk

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gdańsk (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
75 407

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZMAREK
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 19.02.2020 R., SYGN. GD VII NS-REJ KRS 3703/19/151 - ZAKRES DZIAŁANIA : POWOŁANIE ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY PODJĘCIE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO JEJ LIKWIDACJI.
6.Data powołania kuratora19.02.2020