XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 139603.
KRS 0000169147, REGON 000486729, NIP 7170001870
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2003-07-31 r.
[RDF/192213/20/552]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019