III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 16612.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 31/18 of
[BMSiG-16081/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Henryki Mróz, zamieszkałej: ul. Grota-Roweckiego 9C/11 w Opolu (sygn. akt V GUp 31/18 of), ogłasza czwarty przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem domu letniskowego w lesie w Gminie Turawa, nr działki 2/31 o powierzchni 0.0061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr OP1O/00079635/9. Cena wywoławcza wynosi 17.500 zł.

Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego "ACTUS", ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.
Rozpoznanie ofert nastąpi w wynajmowanym przez syndyka biurze w Opolu przy ul. Piastowskiej 4, na drugim piętrze, w dniu 25 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1800. Regulamin przetargu jest dostępny w kancelarii syndyka. Ponadto informacji na temat przetargu udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną pod adresem: dareksymula@o2.pl lub pod nr tel. + 48 600 95 27 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek bankowy wskazany w regulaminie przetargu wadium w kwocie 1750 zł w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.