III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 16618.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 224/19 lik
[BMSiG-16170/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Agaty Sanockiej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Dom Opieki "Na Cyrhli" Agata Sanocka w Korbielowie, nr PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt VI GUp 224/19 lik, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej - nieruchomości położonej przy (informacja ukryta) w Korbielowie, zabudowanej budynkiem Domu Opieki "Na Cyrhli", zapisanej w KW nr BB1Z/00124347/7, KW nr BB1Z/00039771/5.

Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, (informacja ukryta), pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty.